مشاهیر در خصوص اسپرانتو چه می گویند؟

650

در این کلیپ به بررسی دیدگاه های مثبت و منفی تنی چند از مشاهیر تاریخ [پس از طرح زبان اسپرانتو در قرن نوزدهم] پرداخته شده است؛ از قبیل: آلبرت انیشتین، مهاتما گاندی، ژوزف استالین، فیدل کاسترو، آدولف هیتلر، نوام چامسکی، لئو تولستوی و پله.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده