دانلود آموزش ویرایش عکس ها به شیوه Non-Destructive...

111
How To Create a Non-Destructive Workflow with Tim Grey ویرایش غیر مخرب یا Non-destructive editing نهایت انعطاف پذیری را در ویرایش عکس ها به شما می دهد. در این نوع ویرایش شما از طریق تعدادی adjustment layer و Smart Obj... دانلود در FarinMedia.ir/17228
وب سایت تخصصی فرین 3.9 هزار دنبال کننده
pixel