چه قالبی برای میز رزینی انتخاب کنم؟ - قسمت سوم

4,906

قسمت سوم آماده شد. در این قسمت حامد شاهسوندی شما را با روش جداسازی از قالب آشنا میکند.اگر مجموعه آموزشهای 6 مرحله ای ساخت میز رزینی یا میزهای ترکیبی (epoxykar.com)را دنبال کرده باشید حتماً این سوال برایتان پیش آمده چه قالبهایی قابل استفاده برای ساخت میز رزینی هستند؟ آیا فقط از قالب MDF میتوان استفاده کرد؟ و .. این دوره به صورت تدریجی در سایت اپوکسی کار قرار میگیرد. http://epoxykar.com