PLANMECA CALM

418
تکنولوژی جدید رفع حرکت سر بیمار در هنگام تصویربرداری سه بعدی. این روش برای کودکان بسیار موثر است زیرا در حالت عادی حرکت سر کودک باعث تکرار تصویربرداری خواهد شد.
pixel