گفتار ۹۷ ”انواع نفس“-بیاناتی در غریزه، شهوت،عشق و معرفت

305
معنای عقل و تفاوت آن با غریزه و اینکه غریزه اولین سنگچین بنای فهم لذت بار عالم است.
pixel