اسب تروای تلگرام

333

اسب تروای تلگرام کلیپی کوتاه از همایش "رسانه انقلابی" که در بهمن ماه سال 97 به همت بسیجیان پایگاه شهید چمران و با حضور مهندس محسن غفاری و دکتر محمد حسین رجایی فر برگزار شد.