بمب غلطان

542

بمب غلطان بمبی است که در زمان جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی ها برای منهدم کردن پایه های یک سد در آلمان اختراع شد.

۵ سال پیش
#
پاچاکوتی هیروهیتو

پاچاکوتی هیروهیتو

4 سال پیش
البته برای پایه ی سد نه، بلکه برای منهدم کردن نوک سد که باعث فرو ریختن کلّش میشه معمولاً. سلاح بسیار کثیفیه.
جنگها و تاریخ
جنگها و تاریخ تا اونجا که من یادمه برای منفجر کردن پایه ی سد بودش