گردش 2 دقیقه ای در تایلند

3,144

این فیلم بخش هایست از زیبایی ها و دیدینی هایی که در طول سفر یک ماهه به تایلند از بانکوک وجزیره سامویی و شهر زیبا و تاریخی آیوتایا  ثبت کردم ...

pixel