تریلر روز عرضه بازی Shenmue I II-زومجی

631

به مناسبت انتشار بازی Shenmue I II، تریلر روز عرضه ای این بازی هم منتشر شد.