سمپاشی کنه

439

مستندی در رابطه با کنه کبوتر(آرگاس رفلکسوس) راههای ورود و تشخیص آلودگی و روش کنترل. توضیحات بیشتر در سایت www.nanofannavaran.com شماره های تماس جهت رزرو و مشاوره سمپاشی : ۲۲۰۴۸۲۷۸ و ۸۶۰۱۳۰۶۲ و ۶۶۹۵۹۷۲۹ مشاورین شرکت :۰۹۱۲۰۷۰۵۷۴۶ و ۰۹۱۹۷۱۷۳۴۵۴ و ۰۹۱۹۷۱۷۴۲۷۶ شرکت سمپاشی و کنترل آفات نانوفن آوران پیشرو بهداشت تهران. ترکیبی از تخصص و تجربه و نوآوری. بالاترین درصد کنترل موفق در دوسال اخیر در تهران

nano
nano 2 دنبال کننده