بازدید سرزده قاضی سراج از ایران خودرو

797

شبکه یک - 2 تیر 97- 14:00|قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش از ظهر امروز با حضور در ایران خودرو از این مجموعه خودروسازی کشور بازدید به عمل آورد. این بازدید در رابطه با قیمت ها و تولیدات صورت گرفت.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده