کاردرمانی راه رفتن و ایستادن کودک|09120452406بیگی|کاردرمانی راه رفتن

251

کلاس های کاردرمانی برای راه رفتن و ایستادن کودک شامل کاردرمانی جسمی می شود.کاردرمانی جسمی از طریق تمرینات حرکتی ، ماساژ و تحریکات حرکتی مورد نظر به درمان و برطرف شدن این مشکلات حرکتی کودکان کمک میکند.رزرو نوبت و مشاوره با شماره تماس :09120452406 بیگی . https://gofkar.com

pixel