بخش چهارم و پایانی/ گفتگوی متفاوت با علی علیزاده معاون فنی باشگاه مس رفسنجان

176

مجری و برنامه ریز: آیت الرحمن صالحی تهیه کننده: محمد عبداللهی فیلمبردار: راضیه مکی سردبیر تحریریه: میلاد بحرینی