گفتگوی دکتر افشار نیا با سیمای خوزستان در هفته قوه- 97

484

دکتر فرهاد افشار نیا رئیس کل دادگستری خوزستان در آغاز هفته قوه قضائیه سال 97، با حضور در سیمای مرکز استان ، در گفتگوی ویژه خبر ساعت 21 این شبکه، سیاستهای کلان، اقدامات و دستاوردهای قوه قضائیه در خوزستان را ترسیم کرد.تشریح وضعیت جمعیت کیفری زندانیان و اقدامات تامینی و تربیتی نیز بخشی از این سخنان بود.