لحظه ی زیبای شکفتن گل ها

7
خیلی خوبه که هنوز گل ها هستن که حالمون و بهتر کنن. چطور ممکنه آدم این ویدیو رو ببینه و فعل bloom به معنی شکفتن واسش تداعی نشه؟! www.iranmehrcollege.com 021-84378
pixel