فراسینما: فیلم ها و میم های اینترنتی

553

میم / Meme اینترنتی می تواند شکل های مختلفی به خودش بگیرد. از یک عکس ساده که بالا و پایین اش نوشته دارد تا گیف و ویدیوهای تعاملی. فیلم ها چگونه تبدیل به میم می شوند و چه تاثیری روی هم می گذارند؟ این ویدیو از فاندور را با موضوع میم های اینترنتی با ترجمهٔ فارسی هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.9 هزار دنبال کننده