فرهنگ سازمانی چیست؟-احمدرضا فتوت

284
الوبیز
الوبیز 132 دنبال‌ کننده

قوانین و مقررات و آیین نامه های نانوشته در سازمان که افراد براساس آن با مشتریان خود رفتار می کنند و این بر پایه ارزش های سازمانی هست. اگر در سازمانی یک از سری ارزش ها از قبل تدوین شده باشد و سعی شود کسانی که در سازمان جذب میشوند براساس این ارزش ها استخدام باشند، سازمان قطعا از فرهنگ سازمانی یکنواخت و یک دستی برخوردار خواهد بود. اما از آنجایی که در سازمان های ما نه ارزش های سازمانی مدونی وجود دارد و نه افراد براساس این ارزش ها استخدام می شوند، بنابراین سازمان ها با یک اختلاف فرهنگی یا تضاد فرهنگی روبرو هستند

الوبیز
الوبیز 132 دنبال کننده