تحلیل تکنیکال سهم #ونوین ۰۶ مرداد ۱۳۹8

3,500

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #ونوین (بانک اقتصاد نوین) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید.

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 822 دنبال کننده