داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

یادگیری مشارکتی

8,719
یادگیری مشارکتی مستلزم همکاری گروه دانش آموزان با یکدیگر است. این روش از چند جهت برای یادگیرنده مفید است. نیرو و حمایت مثبتی برای یادگرفتن مهارت‌ها و مطالب درسی میان افراد ایجاد می‌کند، مهارت‌های لازم برای کار در گروه‌های کوچک و همچنین مهارت‌های میان فردی را پرورش می‌دهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی فردی را تشویق می‌کند و بستر لازم برای یادگیری و تمرین مهارت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. توانایی انجام فعالیت مشارکتی، مهارتی بسیار مهم است که معمولا در فرآیند آموزش رسمی‌نادیده گرفته می‌شود.مهارت‌های مشارکتی معمولا در مدرسه فراگرفته نمی‌شوند. متاسفانه نظام آموزشی، به جای تأكید بر وابستگی متقابل و مشارکت، بر تکروی و رقابت متمرکز است. در نتیجه نمی‌توان از فراگیران انتظار داشت که بلافاصله در گروه‌های یادگیری مشارکتی موفق شوند باید اول مهارت‌های لازم را به آنها آموخت.موسسه خردمندان با همکاری دبیرستان مهداسلام طرح یادگیری مشارکتی را در مدرسه مجازی پیاده کرد و موفقیت بسیار خوبی در این زمینه داشتند.
pixel