ضربه شست سنگین یمنی‌ها به سعودی‌ها در عملیات نصر من الله

236
انصارالله یمن با برگزاری عملیات نصر من الله، سه تیپ از ارتش متجاوز عربستان سعودی را منهدم کرد.
pixel