کفاره روزه میلیون ها مسلمان برعهده سعودی

427
تبریز امروز 118 دنبال‌ کننده

تبریز امروز: السعوديه تدفع مليار و 6 مليون كفاره كوكب زحل نوشته یک سایت مراکشی است چون کسانی که با اعلان عربستان روز سه شنبه عید کرده اند، باید یک روز قضایی بگیرند و برخی گفته اند که باید عربستان میلیاردها ریال کفاره مسلمانانی را که عید کرده اند را پرداخت کند.

تبریز امروز 118 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 2
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel