سیاستگذاری اقلیمی و فرهنگ‌سازی | حنیف راست گفتار | تداکس‌تهران Countdown 2020

14
سیاستگذاری و فرهنگ‌سازی نقش موثری در سرعت بخشیدن یا کاهش سرعت تغییرات اقلیمی دارد؛ ملزومات مهمی در این خصوص وجود دارد که باید آن‌ها را دانست و به آن‌ها عمل کرد.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel