تحصیل 1800 دانشجو در دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد

31
31 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تحصیل 1800 دانشجو در دانشگاه علوم‌پزشکی گناباد/ مراجعه یک‌میلیون نفر از شهرهای همجوار برای دریافت خدمات پزشکی به گناباد