روش سخنرانی چیست؟ (استاد حسینیان)

2,546
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران چه تفاوتی بین سخنرانی و حرف زدن و صحبت کردن معمولی است. در چه زمانی حرف و کلام ما به سخنرانی تبدیل می شود و روش این کار چیست؟ در این ویدئو استاد محمدعلی حسینیان بنیانگذار سخنوری حرفه ای در کشور به تبیین و توضیح این موضوع می پردازد.
pixel