انجام پروژه دانشجویی Neural Networkشبکه عصبی در متلب

1,002
خانه متلب ایران
خانه متلب ایران 56 دنبال‌ کننده
1,002 بازدید
اشتراک گذاری

گروه آموزشی متلب نت www.matlabnet.ir matlab_net@yahoo.com انجام پروژه دانشجویی شبکه عصبی در متلب : آموزش عملی طبقه بندی و بازشناسی الگو, آموزش عملی پیش بینی سریهای زمانی, آموزشی شبکه عصبی با الگوریتم های تکاملی, استفاده از شبکه های عصبی, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری, ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک, شهاب پورصفری ی, کاربردی-عملی شبکه ع