گرامیداشت دو هزارمین سال تاسیس شهر ایرانی دربند در روسیه

236
دربند، قدیمی ترین و جنوبی ترین شهر در خاک روسیه کنونی، دوهزارمین سال تاسیس خود را جشن می گیرد. این فرصتی برای مردم جمهوری خودمختار داغستان است تا فرهنگ غنی و پیشینه تاریخی شهر را گرامی بدارند. در گفتار های تاریخی آمده است که وقتی پتر کبیر، تزار روسیه در قرن هفدهم میلادی دربند را که جز قلمرو ایران بود فتح کرد به جای خوابیدن در کاخ تزار، در گودال یک سنگر خوابید که بعدها به یک بنای یادبود محلی تبدیل شد. http://persian.euronews.com/2015/09/01/derbent-celebrates-2000-years-of-history-and-multiculturalism/
محمدجواد 589 دنبال کننده
pixel