مصاحبه امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع ایران با شبکه تلویزیونی راشا تودی(انگلیسی)

854
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که به دعوت همتای روس خود برای شرکت در هشتمین کنفرانس امنیت بین المللی مسکو به روسیه سفر کرده بود، در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی راشا تودی انگلیسی به تبیین مواضع امنیتی و دفاعی کشورمان در سطح منطقه و جهان پرداخت
pixel