تغییر نام و اطلاعات فونت

361

آموزش تهیه شده توسط digimeg.ir در این آموزش قصد داریم تا اطلاعات یک فونت و نام آن را کامل شخصی ساز و در آن تغییر ایجاد کنیم.

DIGIMEG.IR
DIGIMEG.IR 39 دنبال کننده