مداد سبز

2,998
کاری از موسسه فرهنگ شهر سايه - دپارتمان بازيگري کودک با همکاری شيرين کمندي - رضا رباط جزي و حسين کمر روستا
تی بگ شو 2.2 هزار دنبال کننده
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel