دولت در کنار مردم

68
دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی همه در کنار مردم بوده و هستند
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
در قسمت دوم سریال آقازاده (اقازاده) می بینیم که راضیه پس از نجات تینا با نیما آشنا می شود و این آشنایی...
pixel