آموزش به روش شبیه سازی سه بعدی تعاملی یکی از تخصص‌های شتاب تک

188
شتاب تک از سال 1390 تا کنون بیش از 150 پروژه شبیه سازی سه بعدی تعاملی را به پایان رسانده است، این نوع از آموزش بسیار موثر بوده و موجب کاهش هزینه‌های آموزشی میگردد. شتاب تک ارائه کننده شبیه سازی سه بعدی تعاملی به صورت انحصاری در کشور.
شتاب تک 1 دنبال کننده
pixel