بر اساس شاخص های دانش بنیان چه شرکتهای دانش بنیان شده اند و چه شرکتهایی نشده اند

137
الوبیز
الوبیز 85 دنبال کننده