نومید مشو جانا - اجرای زنده کنسرت هژیر مهرافروز

73

گزارش اختصاصی ویدیویی چکامه از کنسرت بهمن‌ماه هژیر مهرافروز در تهران؛ قطعه‌ی نومید مشو جانا - https://www.chakaame.com - نومید مشو جانا کاومید پدید آمد، اومید همه جان‌ها از غیب رسید آمد / نومید مشو گر چه مریم بشد از دستت، کان نور که عیسی را بر چرخ کشید آمد...

چکامه 642 دنبال کننده
pixel