ایران 20 (قسمت دوم_قدرت جهانی)

1,446

ایران 20 مجموعه ای بیست قسمتی گرافیک متحرک است که به پیشرفت های ایران پس از انقلاب اسلامی تا به امروز می پردازد. تهیه کننده این اثر علی نقویان و ویدیو گرافیست آن بر عهده حامد بارئی و آرمین گلچوبیان است. این اثر در مرکز مستند سوره حوزه هنری و با مشارکت شبکه مستند تولید شده است . قسمت دوم از این مجموعه به" قدرت جهانی ایران" اختصاص دارد.