ییلاق گزناچال- تنکابن- مازندران

1,034
منطقه ییلاقی گزناچال جایی کمتر شناخته شده در میان طبیعت گردان است. مسیر دسترسی این ییلاق در ابتدا با جاده دو هزار و سه هزار مشترک است و بعد به سمت فلکده بایستی رفت. در نیمه های راه از مسیر فلکده هم جدا شده و وارد راهی نامناسب می شویم. طول مسیر از لیره سر حدود بیست و هشت کیلومتر است.

morteza767

3 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel