اشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی 1

866
با تدریس استاد کیهان فلاح در محل اتاق بازرگانی زنجان
pixel