دعا از نگاه مولانا؛ دکتر ایرج شهبازی

2,646
دعا در نگاه مولانا بر 4 نوع است: دعای بی خودانه؛ دعای عاشقانه، دعای حاجت مندانه و دعای فرمانبرانه
سروش مولانا 166 دنبال کننده
pixel