دعا از نگاه مولانا؛ دکتر ایرج شهبازی

1,150
دعا در نگاه مولانا بر 4 نوع است: دعای بی خودانه؛ دعای عاشقانه، دعای حاجت مندانه و دعای فرمانبرانه
pixel