همایش انتخاب درست/ علیرضا پناهیان در دانشگاه تبریز...

559

حجت الاسلام پناهیان در همایش “انتخاب درست” در دانشگاه تبریز مطرح کرد؛ باید نهضت رفع سوءتفاهم ایجاد کنیم/ دو قطبی اصلاح طلب،اصولگرا امکان گفتگو را محدود می کند/ دولتی می گوید اعتبار نداریم که هزینه جاری آن بیشتر از کل دولت ها بود