خبر شبانگاهی ٢۰:٢٠ شنبه ۲۷ دی ۹۹

152
خبر شبانگاهی ٢۰:٢٠ شنبه ۲۷ دی ۹۹ اگر امروز هم فرصت مرور اخبار را نداشتید بسته خبری ۲۰۲۰ برای شماست. در بسته خبری امشب از انتقاد تند استاندار به برخی مدیران اجرایی تا ترک تحصیل پنهان در کرمان برای شما خبر داریم. اخبار شبانگاهی «کرمان نو» را ساعت ۲۰:۲۰ دقیقه هر شب در شناسه های ما در شبکه های اجتماعی تماشا کنید. @kermane_no
pixel