کتاب جادویی تعاملی واقعیت افزوده برای کودکان -(4)

653

سفیران فناوری های آینده:معرفی فناوریهای سرگرمی وآموزشی ازجمله تولیدات شبیه سازی،واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. کتاب های آموزشی یاداستانی با فناوری واقعیت_افزوده هستند .این کتب با برجسته نمائی ، تصویر سازی فضائی و نماهای چند بعدی متحرک امکان ارائه اجسام و اشیاء شبیه سازی شده و مدل سازی مبتنی بر واقعیت را فراهم میسازد. سایت ما : www.Learningpark.ir تلگرام : LearningPark@ اینستاگرام : LearningPark