مرگ هیتلر: معمای اقامتگاه پیشوا / Hitler Death: The Enigma of the Fuehrer

822

برلین ، آپریل 1945 آلمان نازی در آستانه ی فروپاشی کامل قرار داشت ، ارتش سرخ از جبهه شرقی و آمریکا و انگلستان از جبهه غربی در حال ورود به پایتخت رایش سوم بودند و ارتش ورماخ که روزی اروپا را به زانو درآورده بود در دفاع از پایتخت خود بازمانده بود. هیتلر معمار ویرانی اروپا، در پناهگاهش در زیر ساختمان مجلس رایش به همراه عده ی از نزدیکان خود ، نظاره گر ویرانی امپراتور اش بود و عملا ارتشی برای دفاع از برلین باقی نمانده بود و حتی کودکان و نوجوانان نیز برای دفاع از شهر مسلح شده بودند. نویسنده و گوینده: محمد آمیغی

روبیک | HD 7.2 هزار دنبال کننده
pixel