حرفه ای ترین انتخاب برای چاپ کارت های ایمن وغیر قابل جعل

81

این چاپگر کلیه استانداردهای لازم جهت چاپ کارت با امنیت بالا را دارا می باشد . Rio Pro با استفاده از ظرفیت بالای مخزن ورودی وهمچنین سرعت چاپ بالای خود ، امکان چاپ 1200 عدد کارت درروز رافراهم می کند شرکت بین المللی تهران فراژه 02188502050 www.tfi.co.ir