کیش یک قرارداد

219
در تکنیک های جنگ روانی به این تکنیک دروغ بزرگ می گویند؛ دروغ چنان عظیم باشد که هیچ‌کس باور نکند که «کسی آنقدر گستاخ باشد که چنین بی‌شرمانه حقیقت را تحریف کند»
pixel