تصاویری از آبگرفتگی شدید در استان خوزستان

209

جاری شدن آب در خیابان های شوش خوزستان در پی بارش باران شب گذشته.

کلاکت
کلاکت 10.3 هزار دنبال کننده