ریاضی هفتم ، فصل دوم:عددهای صحیح ، جمع عددهای صحیح - داستان موش و گربه

835
در این فیلم ما با داستان موش و گربه و با کمک دوستان هنرمند و صدا پیشه به جمع عددهای صحیح می پردازیم . شما این آموزش را با صدای قشنگتون برای ما بفرستید ، تا ما در کانال به نام شما بزاریم . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18386-riazi7film-amoozeshihaftom
pixel