برنامه « باهمستان » ، 17 دی 97 - شبکه جهانی جام جم

182

6938 - یک دورهمی دوستانه که ضمن برقراری ارتباطی صمیمی باایرانیان وفارسی زبانان سراسر دنیاجدیدترین اطلاعات درحوزه های فرهنگ، جامعه، سینما ، اقتصاد و ... را در اختیار بینندگان قرار میدهد ."با همستان " در ایام هفته همه روزه ساعت 22:00 به وقت تهران به طور زنده پخش می شود و در روزهای مختلف با بهره گیری ازکارشناسان مختلف،موضوعات متعددی را تقدیم بینندگان مینماید.