آتش بازی سال نو میلادی در لندن

1,774

گزارش مسترتریپیک از مراسم ویژه آتش بازی سال ۲۰۱۹ میلادی در لندن در کنار چرخ و فلک معروف این شهر «چشم لندن»