کمک اولیه - پریدن غذا در گلو

7,722

وقتی کسی غذا تو گلویش می پرد چه باید کرد؟

سعید

سعید

2 سال پیش
مرسی عالی بود