آموزش دستگاه مداحی.قسمت 00

137

مجموعه آموزش صداهای مداحی در دستگاه ها همراه کتاب در مجموع، ۷۲۰ ردیف در قالب دستگاه دشتی،شور ،همایون،سه گاه،با اجرای اشعار،دعا،مناجات،روضه، اثری از محمود بیات علیا تلفن استاد، 09122150600

مهارت
مهارت 44 دنبال کننده