شايعات افزايش قيمت گازوئيل

28
وقتی خبرهای کذب در فضای مجازی ، موجب تشويش اذهان عمومی می‌شود.
کلاکت 15.4 هزار دنبال کننده
pixel